نکاتی برای آرایش لب

با چند نکتۀ ساده، اما مهم از لب‌های خود مراقبت کنید!

پس قبل از آرایش لب و انتخاب رژ لب‌های رنگی مراقبت از لب ها مهم است. لب‌ها بخش مهمی از زیبایی چهره را بر عهده دارند و نتیجۀ عدم مراقبت و نادیده گرفتن نیازهای آنها، لب‌های ترک‌خورده و خشک است. لب‌های ترک خورده، پوسته‌پوسته شده و زخمی نه تنها زیبا نیست، بلکه درد زیادی را به همراه دارد. لب‌ها

ادامه مطلب »